banner

Analiza indeksa fluorovog špata sa 75% CaF2

Fluorspar, koji se uglavnom sastoji od CaF2, dugo je bio esencijalna sirovina u industrijskoj proizvodnji, bez obzira da li se radi o topljenju željeza ili aluminijuma.Koji je glavni sastav fluorita sa 75% CaF2?
Što se tiče fluorita sa 75% CaF2 za industrijsku proizvodnju, pored zahteva o sadržaju CaF2, veoma je važan i sadržaj silicijum dioksida.Potrebno je da sadržaj silicijum dioksida bude manji od 22%.Veliki udio silicijum dioksida direktno će uticati na funkcionisanje CaF2, što dalje utiče na kvalitet proizvoda.Visokokvalitetni proizvodi proizlaze iz stroge kontrole sadržaja.


Vrijeme objave: Jul-01-2022