banner

Opskrba i logistika

Opskrba i logistika

Sopskrba: YST isporučuje kvalitetan fluorit po najkonkurentnijim cijenama.Trenutno, YST može isporučiti 3000 MT komada fluorita metalurškog kvaliteta (veličina čestica: 10-80 mm) i 2000 MT fluorestiranog pijeska (veličina čestica: 0-10 mm, 3-30 mm) svakog mjeseca.U međuvremenu, obrada se može prilagoditi prema narudžbi klijenata.

Logistics: YST Tianjin Warehouse se nalazi u zoni slobodne trgovine luke Tianjin, samo 5 kilometara udaljenoj od luke Tianjin, sa iskusnom flotom kontejnerskih kamiona i specijalizovanom kompanijom za carinsku deklaraciju, kako bi se osigurao nesmetan izvoz robe.Štaviše, YST održava kooperativni odnos sa brojnim kompanijama za pomorski transport sa dobrim kreditom kao što su SINOKOR, MSC i COSCO, što osigurava konkurentnu cenu prevoza i raspoloživi teretni prostor bez obzira u koju luku želite da se roba izvozi.